Mesilas Yesharim – Zehirus/ Chap.5

Mesilas Yesharim 1 Zehirus – 6.11.11

Mesilas Yesharim 2 Zehirus – 9.11.11

Mesilas Yesharim 3Zehirus – 20.11.11

Meslias Yesharim 4 – Zehirus – 21.11.11

Mesilas Yesharim 5 – Zehirus – 23.11.11

Mesilas Yesharim 6 – Zehirus – 27.11.11

Mesilas Yesharim 7 – Zehirus – Reb Yisroel Salanter (1) – 30.11.11

Mesilas Yesharim 8- Zehirus – Reb Yisroel Salanter (2) – 11.12.11

Mesilas Yesharim 9 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (1) – 7.12.11

Mesilas Yesharim 10 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (2) – 12.12.11

Mesilas Yeshraim 11 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (3) – 14.12.11

Mesilas Yesharim 12 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (4) – 18.12.11

Mesilas Yesharim 13 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (5) – 21.12.11

Mesilas Yesharim 14 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (6) – 26.12.11

Mesilas Yesharim 15 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (7) – 9.1.12

Mesilas Yesharim 16 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (8) – 11 01 12

Mesilas Yesharim 17 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (9) – 15.1.12

Mesilas Yesharim 18 – Zehirus – Dimyon Versus Seichel (10) – 20.1.12

Mesilas Yesharim 19 – Zehirus – 21.1.12

Mesilas Yesharim 20 – Zehirus – 29.1.12

Mesilas Yesharim 21 – Zehirus – 2.2.12

Mesilas Yesharim 22 – Zehirus – 3.2.12

Mesilas Yesharim 23 – Zehirus – 5.2.12

Mesilas Yesharim 24 – Zehirus – 9.2.12