יסוד החסידות ושורש העבודה

פ”א- הרמח”ל מציע מהלך בסיסי והשקפה כללית על חיי העוה”ז.

ויש לבאר את תועלת השקפתו;

האדם נברא עם 2 כוחות שהם לכאורה מתנגדים זה לזה: – כח אדיר ועצום לשאוף לְחיים, להיאבק בשביל לחיות כנגד כל דבר שבא למנוע ממנו את החיים – ופחד המוות.

כיוון שהמוות היא מציאות שאין לברוח ממנה, הרי שכוחו לחיות מתנגד למציאות החיים שחלק ממנו היא המיתה.

אך דברים אלו מנוגדים אחד לשני (דהיינו שהחיים הם הפך המיתה) רק בהשקפת עולם שהחיים והמוות מוגדרים ע”פ חושינו הגשמיים, אך, אם נסתכל על עולמנו, עוה”ז כפרוזדור בפני עולם הבא וכאמצעי לחיים נצחיים אין בשאיפה לחיים ומציאות המיתה הפכים בכלל אלא אדרבה המיתה מזכירה לאדם שכדי לחיות, למלא תאוותו לְחייים אמיתיים, עליו להשתמש בכל הזדמנות בידו, שהרי יום המוות מתקרב ובא וממילא יש הרגשה של דחיפות בעבודתו וכל דקה יש לו ערך גדול ועצום.

וזהו יסוד החסידות ושורש העבודה ובלעדיה עלול האדם להכנס לעצבות ודיכאון, כיוון שאין בידו להפעיל תאוותו לחיות לגמרי אלא לתקופה, יחסית, קצרה מאד.